Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Move It Change It! (moveitchangeit.hu) elkötelezett abban, hogy a weboldalt látogatói, valamint partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A moveitchangeit.hu mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) e dokumentumban tájékoztatja a weboldalt látogató minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen -jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik. Az Adatkezelő leírja az általa alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat, védelmi intézkedéseket és adatkezelés módját. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyiségi adatokra és saját hatáskörében minden intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezelve megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja az alábbi jogszabályok figyelembe vételével:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
 • 2013.évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008.évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005.évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a moveitchangeit.hu/adatkezelesitajekoztato oldalon érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

1.Az Adatkezelő adatai

Név: Szabóné Vágási Szilvia Katalin e.v.
Székhely: 1213 Budapest Puli sétány 11.
Nyilvántartási szám:  50334289
Adószám: 74437324-1-43
E-mail cím: info@moveitchangeit.hu
Honlap: www.moveitchangeit.hu

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:
E-mail: info@moveitchangeit.hu
Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) nem őrzi meg.

2. Adatkezelő adatkezelési és a kezelt személyes adatok

Online rendeléshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok:

Kötelező: Név, e-mail cím, irányítószám, város, utca, házszám.
Nem kötelező: Cégnév.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett opt-in/opt-out alapú hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, számlázás.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: E-mail cím megadása nélkül a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges. A fiók Érintett által kezdeményezett törlése után a szolgáltatáshoz való hozzáférés technikailag nem lehetséges.
Az adatkezelésben kezelt adatok: Név, e-mail cím, irányítószám, város, utca, házszám, cégnév, IP cím.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: A fiók törléséig. A fiók törlését az Érintett bármikor kezdeményezheti.

Hírlevél feliratkozás során megadandó személyes adatok:

Név és e-mail cím. A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti. A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük. A moveitchangeit.hu feliratkozással az Érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (moveitchangeit.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználásra vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldal tartalmára vonatkozó értesítéseket tartalmazhatnak. A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett opt-in/opt-out alapú hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: E-mail cím megadása nélkül a hírlevél küldés nem lehetséges.
Az adatkezelésben kezelt adatok: Név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, IP cím.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az Érintett leiratkozásáig. Érintett a leiratkozást bármikor kezdeményezheti, a minden egyes kiküldött hírlevél alsó sorában található “Leiratkozás” linkre való kattintással.

Böngésző Süti – Cookie:

A cookie (süti) egy kisméretű, szöveges fájl, amit a böngésző program a weboldal látogatása során a felhasználó számítógépén eltárol. A honlapok ezekben a sütiknek nevezett fájlokban tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, ha ez a böngészőben engedélyezve van.
A sütik főbb funkciói: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát; szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását; általában javítanak a felhasználói élményen.
A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai: felhasználó azonosítása, az egyes munkamenetek azonosítása, hozzáférésre használt eszközök azonosítása, bizonyos megadott adatok tárolása, nyomonkövetési és helyinformációk tárolása és továbbítása, analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése.
Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont.
A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

Munkamenet sütik – session-id cookie.

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése.
Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

 Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik” (harmadik fél által elhelyezett)

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtve arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika).
Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A weboldal látogatottságának mérése
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése.
Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont.
A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.
A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

3.Az Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 

Adatkezelő szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 Az Adatkezelő az alábbi honlapot üzemelteti: • www.moveitchangeit.hu

 Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a Bevezető részben felsorolt jogszabályok szerint végzi.

4. Az adatok tárolása és biztonsága 

Adatkezelő a személyes adatokat informatikai rendszeren tárolja.

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Honlap: www.tarhelypark.hu
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Iroda címe: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Számlázó szoftver szolgáltató
Cégnév: KBOSS.hu Kft.
Honlap és Online számlázó szoftver : Számlázz.hu (https://www.szamlazz.hu)
Adószám: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Az Adatkezelő az adatok kezelését az informatikai rendszeren végzi.
Az adatok biztonsága, védelme miatt a szükséges intézkedéseket megteszi elsődlegesen a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adat megsemmisülése ellen. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő az alábbi honlapot üzemelteti: • www.moveitchangeit.hu
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a Bevezető részben felsorolt jogszabályok szerint végzi.

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, az adatokat megismerők köre 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni. Az Adatkezelő az adatokat illetéktelen személyeknek nem adja át.

6. Az érintett személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogai 

Az Adatkezelő részére adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

 • az Adatkezelő által tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján;
 • a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján;
 • az Adatkezelő által tárolt adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján;
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján;
 • a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján  

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban az Adatkezelő által tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni.

Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

 • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog;
 • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga;
 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték; 
 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

6.2. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.3. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje az Adatkezelőtől, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra lett hozva a személyes adatai, és azokat az Adatkezelő törölni kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján  

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje az Adatkezelőtől, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján   

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.6. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján   

Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben köteles az Adatkezelő az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

Jogorvoslati lehetőségek:
Jogai megsértése esetén az Érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu